Služby

Naše firma přepravuje kontejnery vozem Mercedes Atego 18t. Zabýváme se kontejnerovou dopravou s kontejnery 3 – 11 m3.

Likvidace odpadu

Likvidace odpadu v našich vlastních kontejnerech na odpad, které přistavíme i odvezeme. Typy odpadu ekologicky zlikvidujeme.

Odvoz a likvidace stavebních sutí. Odvoz a likvidace ostatních netříděných odpadů z vyklízení stavenišť, domů, sklepů, chalup a zahrad.

Dovoz stavebního materiálu i stavebních strojů

Dovoz písku, štěrku, kameniva, namíchaného betonu, zeminy, kompostu nebo mulčovací kůry.

Přepravíme téměř vše:

  odvoz stavebních sutí  odvoz velkoobjemového odpadu  odvoz zeleně  přeprava sypkých hmot a materiálu  přeprava suchého beton  převoz stavebního materiálu  převoz stavebních strojů  mulčovací kůra  dovoz štěrku všech frakcí: 4/8, 8/16, 16/22 atd.  dovoz všech sypkých materiálů
  dovoz asfaltu