Ceník

Ceny za jednotlivé práce se stanovují dohodou dle charakteru a rozsahu prací.

Cenu za likvidaci zemin a sutě ovlivňuje čistota odpadu (podíl nežádoucích příměsí).

Ceny odvozu stavební suti a ceny odvozu zeminy se stanovují individuálně na každou konkrétní stavbu.